دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

آموزش

ژانویه 7, 2022 باید ها و نبایدهای ظاهری و بهداشتی کارکنان

  اونیفرم شما بخش بزرگی از آراستگی ظاهر شما را تشکیل میدهد و حفظ پاکیزگی و سالم بودن آن جزو…

ژانویه 7, 2022 باید ها و نبایدهای پرسنل فرانت آفیس

  داشتن اطلاعات به روز شده از وضعیت هتل کارکنان این بخش باید نسبت به سایر بخشها از میزان نظم…

اکتبر 26, 2021 دیپلم گردشگری

دیپلم گردشگری چیست ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که دیپلم گردشگری چیست برای پاسخ به این سئوال که…