دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

ماه: ژانویه 2022

ژانویه 7, 2022 نمونه سئوالات فرانت آفیس

  مفهوم Rack Rate، Room Rate به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ الف- رک قیمت-رک اتاق           ب- رک…

ژانویه 7, 2022 نمونه سئوالات خانه داری

  حداقل و حداکثر سهمیه کاری خانه دار با در نظر گرفتن این که تمام اتاق ها سوئیت باشند چند…

ژانویه 7, 2022 باید ها و نباید های کارمند منابع انسانی زمان برخورد با افراد متقاضی کار

  فرد مسئول در این بخش نظم کاری و فن بیان درستی داشته باشد. وسایل مورد نیاز در این بخش…

ژانویه 7, 2022 باید ها و نباید های عمومی بعد استخدام برای کارکنان ( منابع انسانی)

  هدف: آشنایی کارکنانی که مرحله بعد استخدام میرسند از وظایف عمومی و کلی محل کار و همچنین باید ها…