دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

ماه: ژانویه 2022

ژانویه 7, 2022 سئوالات تستی روانشناسی

  جوابها: کاملاً مخالفم –مخالفم—بی نظر—موافقم—کاملا موافقم ۱-فرد نگرانی نیستم. ۲-بیشتر افرادی که با آنها در تماس هستم،واقعاً دوست دارم….

ژانویه 7, 2022 سئوالات مربوط به بخش غذا و نوشابه:( پذیرایی)

  در کدام نوع پذیرایی توجه شخصی به میزبانان نسبت به مهمانان کمتر از سرویس هایی ایت که در میزها…

ژانویه 7, 2022 نمونه سوالات غذا و نوشابه ( قنادی)

کرم پای سیر بیشتر در کدام دسرها به کار می رود؟ الف- پای ها      ب- کوخن ها               ج- پودینگ ها                    …

ژانویه 7, 2022 سئوالات تخصصی غذا و نوشابه

  کنترل غذا و نوشابه کدام مورد برروی کنترل هزینه موثر است؟ الف- روش قیمت گذاری غذا            ب- روش صحیح…