دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

ماه: ژانویه 2022

ژانویه 7, 2022 دفترچه آیین نامه انضباطی هتل

  دفترچه آیین نامه انضباطی هتل مقدمه : هر سازمانی برای اجرای اصولی و حرفه ای کار نیازمند آگاهی از…

ژانویه 7, 2022 روشهای جذب نیروی انسانی (هتل)

روشهای جذب نیروی انسانی :   پیشینه علمی و عملی    سوابق تحصیلی سوابق کاری   مصاحبه    عمومی تخصصی روانشناختی…

ژانویه 7, 2022 نمونه سئوالات مصاحبه حضوری (هتل)

    از خودتان برایمان بگویید. از ما چه میدانید و چرا مارا برگزیدید؟ چرا شغلهای قبلی خود را رها…

ژانویه 7, 2022 نمونه سئوالات مصاحبه روانشناسی هتل

  برنامه زندگی شما بعد از کسب این شغل چیست؟ چطور میخواهید بین زندگی شخصی و زندگی کاریتان تعادل ایجاد…