دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

ماه: اکتبر 2021

اکتبر 27, 2021 نازنین فاتحی نماینده کانون زنان بازرگان استان هرمزگان در جزیره کیش

نماینده کانون زنان بازرگان استان هرمزگان در جزیره کیش معرفی شد. به گزارش خبرگزاری بُرنادر هرمزگان، در این نشست که…

اکتبر 26, 2021 ورود به دانشگاه با دیپلم گردشگری

ورود به دانشگاه با دیپلم گردشگری دیپلم گردشگری بدلیل جذابیت دروس دیپلم گردشگری و سادگی و درصد قبولی بالا در مقایسه…

اکتبر 26, 2021 دیپلم گردشگری

دیپلم گردشگری چیست ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که دیپلم گردشگری چیست برای پاسخ به این سئوال که…

اکتبر 26, 2021 سریعترین وآسانترین راه اخذ دیپلم

سریعترین وآسانترین راه اخذ دیپلم: یکی از ساده ترین راه گرفتن دیپلم برای بزرگسالها، ترک تحصیلی ها، دیپلم ردی ها…