دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

نمونه سئوالات مصاحبه حضوری (هتل)

ژانویه 7, 2022 آموزش

 

 

 • از خودتان برایمان بگویید.
 • از ما چه میدانید و چرا مارا برگزیدید؟
 • چرا شغلهای قبلی خود را رها کردید؟
 • شما چه کاری از دستتان برمیآید که فکر میکنید بهتر از دیگران می توانید انجامش دهید؟
 • آیا شغل دومی دارید؟
 • اگر شغلی بهتر از این شغل به شما پیشنهاد شود چه می کنید؟
 • چه چیزی باعث می شود فعالیتتان بیشتر شود؟
 • انتظار چه میزان حقوقی را دارید؟
 • آیا به همکاری و هماهنگی و کار تیمی علاقه مندید؟
 • دوست دارید رییس یا مدیر شما چگونه باشد ؟
 • مهمترین نقطه قوت شما چیست؟
 • مهمترین نقطه ضعف شما چیست؟
 • در صورتیکه مشکلی را در بین کارمندان این هتل ببینید چه می کنید؟
 • چه اهدافی را در محیط کاری خود دنبال خواهید کرد؟
 • هدفتان از کارکردن چیست؟
 • برای ارتقا شغلی و ترفیع در شغلتان چه فعالیتهایی انجام میدهید؟
 • اگر توانایی این را داشتید که شغل خودتان را در هرسازمان و ارگانی خودتان انتخاب کنید کجارا در اولویتتان داشتید؟
 • آیا سئوالی دارید؟

 

 

Write a comment