دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

نمونه سئوالات فرانت آفیس

ژانویه 7, 2022 آموزش

 

  • مفهوم Rack Rate، Room Rate به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف- رک قیمت-رک اتاق           ب- رک اسامی-رک اتاق

ج-نرخ اسمی-نرخ اتاق              د-نمودار قیمت-نمودار اتاق

  • اطلاعات موجود در فرم تغییر اتاق کدام است؟

الف- نام مهمان-شماره اتاق-نوع اتاق                 ب- شماره اتاق-نوع اتاق-نرخ اتاق

ج-نام مهمان-نوع اتاق-نرخ اتاق                       د-شماره اتاق-نرخ اتاق-نام مهمان

  • Blockکردن اتاق یعنی:

الف-رزرو قطعی اتاق گروهها                  ب-کنسل کردن اتاق گروهها

ج-تغییر رزرو اتاق گروهها                              د-کنار گذاشتن اتاق ها برای گروهها

  • مفهوم No-show کدام است؟

الف- مهمان دارای رزرو قطعی که نیامده است

ب- مهمان بدون رزرو قطعی که نیامده است

ج-اتاقی که مهمانش هتل را ترک کرده است.

د-اتاقی که هنوز رزرو قطعی نشده است.

  • کدامیک از گزینه ها جز بخش فرانت آفیس نمی باشد؟

الف-رزرواسیون             ب- روم سرویس           ج- اطلاعات                د-صندوق

  • اتاقهای یک نفره-دونفره و سه نفره از راست به چپ یعنی؟

الف-Double-suite-single               ب-Doublex-Double-Nosuite

ج-Triple-Twin-Single                   د-Studio-Cabana-Twin

 

 

 

  • هنگام چک اوت پذیرشگر از مهمان …..

الف- کاری ندارد-چک شخصی را می پذیرد-چمدان ها را حمل می کند-خداحافظی می کند

ب-راجع به اقامتش می پرسد-به نظرات و انتقادات مهمان گوش می دهد-کمک لازم را ارائه می دهد – خداحافظی می کند

ج-برگ ثبت نام را نگاه می کند-اثاثیه مهمان را به انبار می برد-کارت خروج را می گیرد-

د-هیچکدام

  • کدام یک از فعالیت های ذیل دربرگیرنده چهار مرحله فرایند سنتی کار پذیرش می باشند؟

الف- فروش اتاق- ارائه کلید- گرفتن مدارک- وارد کردن نام مهمان در لیست

ب- دریافت پیش پرداخت- دریافت مدارک-ارائه کارت ثبت نام-ارائه اتاق

ج- رزرو اتاق- پذیرش نمودن-اقامت مهمان-چک اوت مهمان

د-هیچ کدام

  • Block نمودن اتاق یعنی:

الف- فروش قطعی اتاق              ب- دوقفله نمودن اتاق

ج-درب از داخل قفل است         د-بستن اتاق برای رزرو یا بدلیل خرابی

  • کدام یک از موارد ذیل جز وظایف Night Auditor نمی باشد؟

الف- چک این نمودن مهمان                 ب- بالانس نمودن درآمد اتاق ها با پذیرش

ج-کنترل کلیه حساب ها و درآمدها        د-کارهای معمول صندوقداری

 

Write a comment