دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

نمونه سئوالات خانه داری

ژانویه 7, 2022 آموزش

 

 • حداقل و حداکثر سهمیه کاری خانه دار با در نظر گرفتن این که تمام اتاق ها سوئیت باشند چند اتاق تعیین میشود؟

الف- ۷ تا ۹      ب- ۱۰ تا ۱۴    ج- ۱۴ تا ۱۸    د-۱۴ تا ۱۶

 • به هنگام تهیه گزارش وضعیت اتاق چه اطلاعاتی ممکن است خیلی دقیق تنظیم نشود؟

الف-وضعیت ooo                   ب- تعداد مهمانهای هر اتاق

ج-تعداد اتاق های DND           د- وضعیت اتاقهای خالی

 • وظیفه maid و house man در یک جمله چیست؟

الف- maid فقط چیدمان اتاق و حمام و house man  نظافت آن را انجام می دهد.

ب- نظارت بر نظافت اتاقها و اماکن عمومی توسط maid و house man می باشد.

 • انجام کلیه امور نظافت و جابجایی اقلام اتاق برعهده خانه داران است.

د- نظافت و چیدمان اتاق و حمام مهمان توسط maid و نظافت اماکن عمومی و امور سنگین برعهده house man  می باشد.

 

 

 

 • Linen یعنی:

الف- منسوجات پارچه ای مورد استفاده در تشریفات

ب- رومیزی و دستمال های سفره

ج- پتو، ملحفه و روبالشی

د- کلیه اقلام منسوجات مورد استفاده دراتاق و تشریفات

 • کدام یک از موارد زیر جزء وظایف اتاق دار نیست؟

الف- نظارت بر عملکرد سایر اتاق داران               ب- بازرسی

ج- بازدید نهایی                                          د- انجام نظافت

 • اتاق twin Double چه اتاقی است؟

الف- اتاق دونفره با یک تخت بزرگ

ب- اتاق دونفره با دوتخت یک نفره

ج- اتاق چهار نفره با دوتخت یک نفره جدا از هم

د-اتاق چهارنفره با دوتخت بزرگ هریک مخصوص دو نفر

 • سه مشخصه صابون ها شامل کدام گزینه ذیل می باشد؟

الف- قدرت شویندگی خوب،خوش اتو بودن،قدرت حلالیت بالا

ب-آبکشی آسان، قابلیت حلال بودن،اسیدیته زیاد

ج- اسیدیته،حلالیت،PH  خنثی

د- قدرت شویندگی خوب،آبکشی آسان،قابلیت حلال بودن و خالصی

 • به هنگام جاروبرقی کشین بایستی ….

الف- تمام سطوح را از قسمت نزدیک به دور جارو بزنیم.

ب- تمام سطوح را از قسمت دور به نزدیک جارو بزنیم.

ج- تمام سطوح را بصورت جلو و عقب جارو بزنیم

د- تمام سطوح را از قسمتی که دارای اشغال بیشتری است جارو بزنیم

 • گزارش وضعیت اتاق را چه می نامند؟

الف- Trouble Report                      ب-Inspection Report

ج-Maintenannce Report              د-Room status report

 • در صورتی که اتاق دار از پشت درب اتاق مهمان صدای دوش حمام را بشنود ملزم به رعایت چه قانونی می باشد؟

الف- درب اتاق را می زند و سپس برای انجام نظافت وارد می شود.

ب-درب اتاق را سه مرتبه می زند و اگر جوابی نشنید وارد اتاق نمی شود.

ج-درب اتاق را سه مرتبه می زند اگر جوابی نشنید وارد اتاق می شود.

د-درب اتاق مهمان را نمی زند و نظافت را به وقت دیگری موکول می کند.

 

Write a comment