دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

سریعترین وآسانترین راه اخذ دیپلم

اکتبر 26, 2021 دسته بندی نشده

سریعترین وآسانترین راه اخذ دیپلم:
یکی از ساده ترین راه گرفتن دیپلم برای بزرگسالها، ترک تحصیلی ها، دیپلم ردی ها و کسانی که سیکل قدیم و یا
نهم جدید را دارند، اخذ دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش است. متقاضیان از این طریق می توانند با گذراندن دروس
مها رتی در آموزشگاه خورشید اندیشه و دروس عمومی در مدارس بزرگسال و یا آموزش از راه دور دیپلم رسمی مورد
تأیید آموزش و پرورش بگیرند.
دروس مهارتی )دروس تخصصی برحسب رشته انتخابی( را می توان هم از آموزشگاههای وابسته به سازمان فنی
حرفه ای و هم آموزشگاهها ی تحت نظر وزارت ارشاد اسالمی ثبت نام کرد.البته شبا هتها وتفاوتهایی بین
آموزشگاههای سازمان فنی حرفه ای و وزارت ارشاد اسالمی هم از نظر رشته های تحصیلی و هم از نظر برگزاری
آزمون وجود دارد.
شباهت های بین آموزشگاههای وابسته به سازمان فنی حرفه ای و وزارت ارشاد:
۱-امتحانات بصورت نهایی است که مجری سازمان فنی حرفه ای و یا وزارت ارشاد است
۲-هردرس دو آزمون دارد. الف(آزمون تئوری )کتبی( ب( آزمون عملی
توضیح:آزمون کتبی چهار گزینه ای )تستی ( است.که مراکز فنی حرفه ای آنرا اینترنتی برگزار می کند و ارشاد بصورت
کاغذی )معمولی و سنتی(
تفاوتهای بین آموزشگاههای وابسته به سازمان فنی حرفه ای و وزارت ارشاد:
۱-آموزش ارشاد برای مهارتی کاردانش ۲ نوبت )مهر و بهمن ( ثبت نام دارد. ولی در فنی حرفه ای امکان ثبت نام در
هر ماه ثبت نام می کند.
۲-آزمون ارشاد هر سال در سه نوبت )دی، خرداد و شهریور( برگزار می شود. ولی در فنی حرفه ای امکان معرفی به
آزمون در هر ماه وجود دارد.
۳-آزمون های ارشاد ساده تر از فنی حرفه ای است و شانس قبولی باالتر است.
۴-شهریه های مهارتی کاردانش ارشاد ارزانتر از فنی حرفه ای است.
۵-زمان طی دوره های آموزشی در ارشاد و فنی حرفه ای ۴تا ۹ ماه می باشد. البته گذراندن دروس عمومی ۱۸ ماه
زمان می بد.
۶ -پرمخاطب ترین رشته در ارشاد گرافیک کامپیوتر و عکاسی است و در فنی حرفه ای گردشگری، حسابداری و
معماری است.
منتظر عنوان کلیه رشته های ارشاد و فنی حرفه ای را در مقاله بعدی باشد.
مشاوران ما همه روزه از ساعت ۱۰تا ۱۷ پاسخگوی شما عزیزان می باشند.

آواکیش

Write a comment