دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

سئوالات تستی روانشناسی

ژانویه 7, 2022 آموزش

 

جوابها: کاملاً مخالفم –مخالفم—بی نظر—موافقم—کاملا موافقم
۱-فرد نگرانی نیستم.
۲-بیشتر افرادی که با آنها در تماس هستم،واقعاً دوست دارم.
۳-خیال پردازی من بسیار قوی است.
۴-نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.
۵-دیگران مرا فردی عاقل و محتاط میشناسند.
۶-اغلب از طرز برخورد دیگران با خود عصبانی میشوم.
۷-از جاهای شلوغ گریزانم.
۸-جنبه های هنری و زیبایی شناسی برای من زیاد اهمیت ندارند.
۹-آدم مکار یا زیرکی نیستم.
۱۰-ترجیح میدهم در طی هر کاری آزادی انتخاب داشته باشم تا اینکه هر کاری را با نقشه از پیش تعیین شده انجام دهم.
۱۱-بندرت احساس تنهایی و غم میکنم.
۱۲-من فردی مسلط،استوار و قاطع هستم.
۱۳-زندگی بدون عواطف و هیجانات قوی برایم جالب نیست.
۱۴-بعضی ها فکر میکنند که من فردی خودخواه و خودمحورم.
۱۵-سعی میکنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.

۱۶-فرد رفیق بازی محسوب میشوم

 • فرد شادی محسوب میشوم.
 • اهل کار گروهی هستم.

 

 • معمولا سر قرارهایم با کمی تاخیر حاضر میشوم.
 • فرد هدفمندی هستم.
 • حقوقی که از محل کارم دریافت میکنم برایم مهم است.
 • مزایایی که از محل کارم دریافت میکنم برایم مهم است.
 • آموزش ضمن خدمت را قبول دارم.
 • احترام در محیط کار برایم مهم است.
 • در محل کارم به همه همکارانم احترام میگذارم حتی اگر با من مشکل داشته باشند.
 • خود را فرد خلاقی می دانم.
 • در صورتی که شغل بهتری از نظر درآمد برایم پیشنهاد شود شغل خود را ترک خواهم کرد.
 • در صورتی که سمت بالاتری در جای دیگری پیشنهاد شود به آن قطعا فکرخواهم کرد.
 • چندین بار دروغ مصلحت آمیز گفته ام
 • چند بار از طرف همکاران یا دوستانم پیشنهاد انجام کارمجرمانه داشته ام.
 • من فرد درونگرایی هستم.
 • اعتماد بنفس بالایی دارم.
 • یک دفتر دارم که تمام برنامه های آینده خودم را در آن می نویسم و دقیقا براساس آن پیش میروم

 

Write a comment