دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

باید ها و نباید های عمومی بعد استخدام برای کارکنان ( منابع انسانی)

ژانویه 7, 2022 آموزش

 

هدف: آشنایی کارکنانی که مرحله بعد استخدام میرسند از وظایف عمومی و کلی محل کار و همچنین باید ها و نبایدها باعث کاسته شدن اصطکاک های غیر ضروری کاری پرسنلی علی الخصوص در اوایل استخدامشان که آگاهی کاملی از فضای کاری و قوانین آن ندارند میشود .

 • کارکنان تازه استخدام شده موظف هستند در بازه زمانی اعلام شده از جانب مسئول مربوطه تعیین خواهد شد نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خود اقدام نمایند.
 • کارکنان در تمامی واحدهای استخدامی طبق برنامه مدون کمیته آموزش موظف هستند قبل از شروع رسمی کار خود برای آموزش های عمومی و تخصصی کار در هتل به واحد اداری و منابع انسانی مراجعه کرده و بعد از دریافت فرم مربوطه و تاییدیه شروع به کار از واحد اداری به مدیر مربوطه خود مراجعه کنند.
 • کارکنان هر قسمت فارغ از بخشی که استخدام شده اند در وهله اول بهمراه سرپرست مربوطه خود روز اول کار خود یک تور یک روزه بازدید از همه بخشهای هتل را جهت آشنایی با محیط خواهند داشت.
 • کارکنان هتل فارغ از قسمتی که استخدام شده اند ماه اول شروع کارشان بطور آزمایشی با اتیکت Traning مشغول بکار خواهند شد.
 • ماه اول کار که حکم آزمایشی دارد کارمند تازه استخدام شده بدون در نظر گرفتن محل کار استخدام ده خود هر هفته را در یک بخش هتل با رعایت شرایط خاصی که در بخش بعدی قوانین توضیح داده خواهد شد مشغول آموزش حضوری و عملی خواهد بود و در انتها و هفته آخر در محل کار اصلی خود که استخدام شده آموزش تخصصی و نهایی را خواهد دید.

 

 • در تمام زمان کار آزمایشی کارمند باید یک سری قوانین ارتباطی از جمله عدم اجازه صحبت مستقیم در راستای حل مشکلات مهمانان و یا انجام کارهای مهمان را نخواهند داشت و بدلیل اینکه مهمان تقسیم بندی کاری را نمیداد مودبانه توضیح کوتاهی در این رابطه به ایشان داده شده و به مسئول مربوطه معرفیشان کنید. و در صورتیکه در طی آموزش به مشکل شخصی یا کاری در مورد خودتان برخورد کردید فقط و فقط اجازه ارتباط و مطرح موضوع مربوطه با مشئولی که روز اول برایتان تعیین شده را دارید.
 • پس از تائید مسئول مربوط به آموزش یک ماهه کارکنان استخدام به مرحله بعدی خود میرسد و کارمند باید پس از شروع رسمی کار خود به بخش اداری مراجعه کرده و نیم تگ اصلی خود را دریافت کند.
 • لازم به ذکر است نیم تگ باید بطور دائم در شیفت کاری برروی سمت چپ سینه نصب شده باشد.
 • کارکنان بایستی از لحظه اول حضور در محل کار حتی در دوره آزمایشی خود حتما جهت ثبت ورود و خروج خود در دستگاه حضور و غیاب به واحد اداری مراجعه نمایند در غیر این صورت این اقدام به منزله عدم حضور در محیط کار تلقی می شود.
 • پس از آموزش نحوه استفاده از دستگاه حضور و غیاب در روز اول کارکنان می بایست بطور منظم ورود و خروج خود را ثبت نمایند ، بدیهی است در صورت عدم انجام صحیح کار این موضوع به منزله غیبت از کار فرد منظور می گردد.
 • در صورت غیبت بدون هماهنگی با مدیر مربوطه و دم گرفتن تائید کتبی با فرم مربوطه یا هرنوع بی نظمی در حضور ساعت کاری مشخص شده به میزان ۲روز از حقوق مشخص فرد کسر خواهد شد.
 • با توجه به اینکه نیم تگ همانند یونیفرم جزو اموال تحویلی به کارکنان محسوب میشود و هزینه بردار است در صورت مفقود شدن نیم تگ و یا خراب شدن آن مبلغ ……. از حقوق کارکنان کسر می گردد و در صورت نصب نبودن در سینه با هربار مشاهده نیز جریمه ای نقدی به حساب شخص منظور می گردد که در مورد مبالغ مذکور کمتیه تصمیم خواهد گرفت.
 • در صورت نیاز به مرخصی ساعتی بایستی فرم مربوطه توسط کارمند تکمیل شود و در صورت صدور مجوز از سمت مدیر مربوطه و اطمینان از وجود نیروی جایگزین در نبود کارمند مربوطه یک برگ فرم مرخصی تحویل کارگزینی و برگ دوم تحویل بخش امنیت هتل داده شده و از هتل خارج شود. لازم به ذکر است خروج بدون مجوز و هماهنگی برابر است با یک روز غیبت کاری و قطعا شامل اخطار کتبی درج در پرونده پرسنلی خواهد شد.
 • در صورت نیاز به مرخصی کارمند بایستی حداقل یک هفته قبل از مرخصی فرم مربوطه را تکمیل نموده و بعد از دریافت تائیدیه از مدیر مربوطه با داشتن یک برگ از فرم و تحویل برگ دوم ار فرم به کارگزینی به مرخصی بروند.

لازم به ذکر است تمامی واحدها با داشتن برگ زرد مرخصی مجاز به ترک موقت محل کار دارند در صورتیکه قبل از تحویل برگ زرد از واحد اداری و ارائه آن به واحد امنیت به مرخصی رفته باشند مرخصی مذکور باطل می باشد.

 • بدیهی است در مواقع غیر قابل پیش بینیو ناگهانی کارمند موظف است ظرف مدت یک ساعت بعد از شروع شیفت کاری به هر طریقی با مدیر مربوطه ارتباط برقرار کرده و اطلاع رسانی نماید و در صورتیکه از نظر بخش کارگزینی دلیل مذکور طبق قوانین و منطقی باشد غیبت قابل قبول بوده و مدیر مربوطه بایستی توانانی پر کردن شیفت و وظیفه کارمند مربوطه را داشته باشد و در صورت عدم موجه بودن دلیل این رفتار برابر است با دوروز کسر کار و اخطار کتبی درج در پرونده پرسنلی.
 • تمامی کارکنان موظف می باشند در صورت تصمیم به قطع همکاری حداقل یک ماه قبل از قطع همکاری به واحد اداری اعلام نمایند تا واحد اداری ضمن انجام پروسه جایگزینی نیروی

مناسب فرصت آموزش را هم داشته باشد. در مورد افرادی که سمت مدیریت دارند شایسته است این زمان حداقل دوماه قبل از ترک کار صورت پذیرد.

 • مدیران مجموعه وظیفه دارد روز تعطیلی هفتگی کارکنان خود را اول هرماه مشخص کرده و به پرسنل خود اعلام نمایند و حتما نیروهای جایگزین را کاملا مشخص و توجه کنند .
Write a comment