نازنین فاتحی

 

دانشجوی دکترای رشته مدیریت بازرگانی

سوابق کاری

1398 تا کنون

گروه گردشگری تاپ تورز

معاون اجرایی

1396-1397

شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

معاون بازاریابی و امور مشتریان

1396-1398

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

مشاور بازار یابی و فروش

1394-1398

گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و تبلیغات

1393 تا کنون

مرکز آموزشی آوا کیش

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

1392-1393

مرکز آموزشی آوا کیش

مدیر آموزش

تألیفات

سوابق مدیریتی و اجرایی

مدیر پروژه رویدادهای گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

مشاور و عضو ارشد هیئت نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری دبی

عضو ارشد هیئت نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری مادرید

مدیر پروژه راه اندازی و برگزاری گروه گردشگری تاپ تورز در نمایشگاه گردشگری کیش

مدیر پروژه جشنواره تابستانه گروه گردشگری تاپ تورز در جزیره کیش

عضو راهبردی و مشاور ستاد جشنواره تابستانه جزیره کیش

نماینده کانون زنان بازرگان در جزیره کیش

دوره های آموزشی و تکمیلی

مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی (سازمان میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری)

راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (سازمان میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری)

مدیر فنی بند الف (سازمان هواپیمایی کشوری)

مدیریت بازاریابی و فروش (دانشگاه تهران)

مدیریت عمومی هتلداری (سازمان میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری)

گواهینامه رزرویشن و سیستم بلیط الکترونیکی

مقالات و اخبار

در تماس باشید

بیایید در مورد همه چیز صحبت کنیم!

فرم ها را دوست ندارید؟ یک ایمیل به من بفرست. 👋